STRATEGIA

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania, solidnie się do nich przygotowujemy. Strategia komunikacji to jeden z podstawowych dokumentów, które powinna posiadać każda firma, instytucja czy inicjatywa. Zawiera on wszystkie istotne informacje określające charakter firmy, w jej ramach można wyróżnić elementy takie, jak misja, wizja i cele przedsiębiorstwa, analiza rynku i konkurencji, analiza SWOT, określenie grup docelowych i celów komunikacji oraz jej tonu. W strategii przedstawione są także odpowiednie dla firmy narzędzia komunikacyjne oraz sposób ich zastosowania. Na solidnie przygotowanych podstawach, w oparciu o dane, powstaje plan działania oraz harmonogram jego realizacji.
Towarzyszy mu ustalony budżet oraz narzędzia służące do mierzenia efektywności komunikacji i raportowania skuteczności zaplanowanych aktywności.Nie może być inaczej – skuteczność działania jest wprost proporcjonalna do ilości pracy włożonej w jego przygotowanie. Wiedza o firmie, świadomość jej pozycji, znajomość konkurencji i poznanie potrzeb odbiorców to kluczowe czynniki decydujące o sukcesie komunikacji. Umożliwiają one opracowanie nośnej idei oraz przełożenie jej na zestaw właściwie dobranych narzędzi.Prosta strona internetowa? Całoroczna kampania w mediach społecznościowych? Wszystko, co robimy wymaga strategii, bez niej nie zaczynamy!