ANALITYKA DIGITAL

Optymalizacja konwersji, audyt SEO, mapy ciepła, monitoring Internetu, Brand 24, Sotrender czy Cyfe – to tylko kilka pojęć z zakresu analityki webowej i pozyskiwania danych z sieci. Monitoring internetu, ilościowy i jakościowy stanowi podstawę do budowania wiedzy o użytkownikach, dzięki której docieramy do insightów konsumenckich. W oparciu o analizy danych dostępnych w Internecie (np. Google Analytics), uzupełnione o pozostałe źródła, konstruujemy strategie komunikacji i rozwiązania dedykowane naszym Klientom. Nasze działania są oparte na wiedzy, to z niej zawsze wywodzi się IDEA.

Dane zastane w sieci pozwalają na poznanie rynku, analizę konkurencji czy benchmarking. Mowa tu o jawnych informacjach zawartych na stronach internetowych, w artykułach czy raportach z badań. Ale także o danych pozyskiwanych za pomocą specjalistycznych aplikacji, np. narzędzi do monitoringu Internetu. Poprawnie skonfigurowany algorytm wyszukiwania pozwala na poznanie rzeczywistych zachowań online person należących do grupy docelowej produktu czy usługi klienta. Na tak zdobytej wiedzy opiera się projektowanie efektywnej komunikacji.

Analityka webowa pozwala także na optymalizację stron internetowych oraz podejmowanych w sieci działań reklamowych i marketingowych. Audyt SEO umożliwia prawidłowe pozycjonowanie stron i zapewnia widoczność w wyszukiwarkach, osiąganie wysokich pozycji w Google. Analiza map ciepła pokazuje które części strony www cieszą się zainteresowaniem, a które należy przebudować. Reklama w Internecie nie jest skuteczna bez stałej analityki i optymalizacji kampanii.